ieep 2013 3

IEEP 2015

Detaljnije

V Regionalna konferencija INDUSTRIJSKA ENERGETIKA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE, Zlatibor, 24 - 27. jun 2015. godina

Working hard1 3

9. EFTA-TIC

Detaljnije

Tema sastanka je "Embracing new knowledge: Training for integrative and innovative practice"; Beograd, 25 – 27. septembar 2015, Fakultet za medije i kominikacije

MedPower16

MedPower 2016

Detaljnije

X MEDITERANSKA KONFERENCIJA O PROIZVODNJI, PRENOSU I DISTRIBUCIJI ELEKTRIČNE ENERGIJE biće održana 2016. godine u Beogradu.

shadow

References