BBN Congress Management
Deligradska 9/VI
11000 Beograd

Tel: +381 11/2682318, 36829402, 3629405
Mobilni telefon: +381 63/368594, Fax: 3629-406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs

 

 

       

 

BBN Congress Management


Take your life in your own hands, and what happens?  A terrible thing:  no one to blame. 

Erica Jong

BBN Congress Management je PCO agencija osnovana 1989. godine i poseduje značajno iskustvo u pružanju kompletne usluge organizacije naučnih skupova i drugih događaja sa posebnim osvrtom na skupove u oblasti energetike. Pored neosporivog iskustva posedujemo i zaista veliku bazu kontakata koja se svake godine širi i unapređuje. Našu kompetitivnu snagu najvećim delom čini tim ljudi koji dokazuje da je pravi način za uspešno poslovanje i visok kvalitet usluge kombinacija iskustva sa jedne strane i obrazovanog, ambicioznog mladog kadra sa druge.

Agenciju je osnovao gospodin Ninoslav Bjelica u novembru 1989. godine i od samog početka težimo tome da  sa klijentima  izgradimo partnersku saradnju zasnovanu na međusobnom uvažavanju i poverenju radi što uspešnije realizacije skupova, sada već prepoznatljivih po kvalitetu usluge, dobroj organizaciji, gostoljubivom timu, zanimljivom društvenom programu i raznovrsnoj turističkoj ponudi.

 

BBNCM saradnju nudi svima onima koji svojim kolegama iz zemlje i inostranstva žele da se predstave kao izvrsni domaćini ne zapostavljajući pritom svoje primarne obaveze.


 


Skupovi u pripremi


[ ] CIRED 2014 - IX Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije - sa regionalnim učešćem
22-26. septembar 2014. godine


[ ] Prevencija SN na putevima 2014 - PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2014
Hotel Jezero, Borsko Jezero, Srbija, 09. i 10. oktobar 2014.


[ ] BSLZ 2015 - 10. Međunarodna konferencija Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici
22 - 25. april 2015


© 1989-2014 BBN Congress Management Agency. All rights reserved. Patents pending. BBN logo is a trademark of BBN PCO Agency.