BBN Congress Management
Deligradska 9/VI
11000 Beograd

Tel: +381 11/2682318, 36829402, 3629405
Mobilni telefon: +381 63/368594, Fax: 3629-406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs

 


Aktivnost i usluge


BBN u ponudi ima širok spektar usluga u domenu profesionalne organizacije: skupova, kongresa, simpozijuma, konvencija, seminara, skupština, konferencija, konferencija za novinare, promocija, prezentacija, kurseva, okruglih stolova, poslovnih sastanaka, itd. BBN je potpuno sposoban da samostalno preuzme i izvrši kompletnu organizaciju i nadgledanje toka dešavanja.
 U skladu sa nalozima i željama klijenata, organizacija skupa podrazumeva:

[ 01 ] podnošenje kandidature za dobijanje međunarodnog skupa.
[ 02 ] izrada koncepcije i strategije skupa.
[ 03 ] izrada plana prihoda i rashoda.
[ 04 ] izrada terminskog plana.
[ 05 ] total grafički dizajn svih štampanih materijala, CD roma i web prezentacija.
[ 06 ]
marketing (ponuda i animacija sponzora, organizacija i montaža izložbe).
[ 07 ] promotivne i PR aktivnosti (oglašavanje u medijima, konferencije za štampu, specijalizovane radio i TV emisije, WEB site i press servis, akreditacija i servisiranje novinara).
[ 08 ] svečano otvaranje (scenario sa umetničkim programom), društveno-kulturni program (kokteli, ručkovi, svečane večere).
[ 09 ] visoko kvalifikovani personal

[ 10 ] najnoviju tehničku opremu
[ 11 ] ostale potrepštine (torbe, olovke, suveniri, pokloni i sl.).
[ 12 ] dekoracija (natpisi, panoi sponzora, cvetni aranžmani, informativne table, putokazi i sl.).
[ 13 ] turistički programi: smeštaj, transport, ekskurzije, kulturna i društvena dešavanja (koktel dobrodošlice, banket i servis za VIP goste), studijska putovanja, program za pratioce.
[ 14 ] oblikovanje, priprema i štampa memoranduma, koverata, obaveštenja, marketing programa, programa konferencije, zbornik abstrakta, zbornik radova, izveštaja, blokova, ID kartica, diploma, zahvalnica i sertifikata, CD ROM sa Zbornikom radova i sponzorskim prezentacijama.
[ 15 ] završne radnje (izveštaj, finalni obračun prihoda i troškova).
[ 16 ] administracija (mailing liste, korespondencija sa autorima i potencijalnim učesnicima, knjigovodstvo).

 


© 1989-2014 BBN Congress Management Agency. All rights reserved. Patents pending. BBN logo is a trademark of BBN PCO Agency.