BBN Congress Management
Deligradska 9/VI
11000 Beograd

Tel: +381 11/2682318, 36829402, 3629405
Mobilni telefon: +381 63/368594, Fax: 3629-406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs

 

Zahvalnice


Verovatno najpouzdanije merilo nečijeg dostignuća dolazi od ljudi koji su zadovoljni kvalitetom pružene usluge i rezultatima proizašlim iz uzajamne saradnje.

BBN je tokom 22 godine rada primio mnoga priznanja:

Selena Pješivac, SEEA, IEEP 2011, jun 2011

Marko Cincović, Univerzitet u Novom Sadu, učesnik 19. Fe.Me.S.P.Rum. kongresa, maj 2011

Via Expo, EE&RES 2010, april 2010

Ninel Čukalevski, Institut Mihajlo Pupin, DEMSEE 2009, septembar 2009

Giancarlo CARATTI, EC JRC Information Day, jun 2009

Bojan Kovačić, SEEA, IEEP 2008, jun 2008

Juan Carlos Fernande Zara, IFC, Media Training, oktobar 2007

Giancarlo CARATTI, EC JRC Information Day, jun 2007

Nikola Rackov,Univerzitet umetnosti, jun 2005

Vojkan Stanić,Srpsko lekarsko društvo, 15. Kongres lekara Srbije, jun 2005

Tomislav Papić, EPS JP Elektrovojvodina, CIRED 2004, septembar 2004

Liliana Munteanu, Forum Invest, Economic Summit, mart 2004

Werner Stucki, SYMA, februar 2004

Nenaručeni i neplaćeni članak objavljen u stručnom časopisu Elektrovojvodina, br. 329, novembar, 1999

"Organizacija ovogodišnjeg savetovanja JUKO CIGRE poverena je beogradskoj agenciji BBN koja je svoj zadatak obavila visokoprofesionalno, kvalitetno i korektno. I pored velikog broja učesnika, izlagača i gostiju, opšti je utisak da je sve teklo besprekorno i da većih problema nije bilo. Podsetićemo da je BBN kuća sa iskustvom koja je prole godine organizovala CIRED-ovo savetovanje na Zlatiboru, kao i mnoge druge slične manifestacije, tako da je organizacioni odbor JUKO CIGRE radio sa proverenim partnerom."

Nenad Katić, Zahvalnica CIRED-a za organizaciju Trećeg jugoslovenskog saveta, oktobar 2002

 

© 1989-2014 BBN Congress Management Agency. All rights reserved. Patents pending. BBN logo is a trademark of BBN PCO Agency.