BBN Congress Management
Deligradska 9/VI
11000 Beograd

Tel: +381 11/2682318, 36829402, 3629405
Mobilni telefon: +381 63/368594, Fax: 3629-406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs

 


 

 

Racionalni poslovni partneri

fokusirani su na stručni sadržaj skupova

i štede dragoceno vreme

prepuštajući sve organizacione poslove

BBN Congress Management-u.

Kontaktirajte nas!BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9/VI
11000 Beograd
Srbija

Telefoni: + 381 (0) 11 268-2318, 3629405, 3629402

Mobilni telefon: +381 (0) 63 368594

Fax: 011/3629-406

E-mail:
bbn@bbn.co.rs

 
© 1989-2014 BBN Congress Management Agency. All rights reserved. Patents pending. BBN logo is a trademark of BBN PCO Agency.