BBN Congress Management
Deligradska 9/VI
11000 Beograd

Tel: +381 11/2682318, 36829402, 3629405
Mobilni telefon: +381 63/368594, Fax: 3629-406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs


Lista galerija slika
 
[ ] ПРОБЛЕМИ ПРИКЉУЧЕЊА МАЛИХ ГЕНЕРАТОРА НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ, Привредна комора Србије, Београд

[ ] III Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, 21-25. jun 2011. godine, MK Mountain Resort, Kopaonik

[ ] 19. MEĐUNARODNI KONGRES MEDITERANSKE FEDERACIJE ZA ZDRAVLJE I PRODUKCIJU PREŽIVARA, 25-28. maj 2011.

[ ] Proslava 20 godina postojanja BBN Congress Management-a, 27. novembar 2009, restoran Peking

[ ] II Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne evrope, 22-26 jun, 2010, Zlatibor, Srbija

[ ] VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama sa međunarodnim učešćem, 26. septembar - 01. oktobar 2010, Vrnjačka Banja, Srbija

[ ] EVROPSKI ISTRAŽIVAČKI INFORMATIVNI SKUP, Hotel Hyatt, Beograd, 29. jun 2009. godine

[ ] VI SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE I CRNE GORE sa regionalnim učešćem - CIRED, Vrnjačka Banja, 30. septembar - 3. oktobar 2008

[ ] Naučno – stručni skup o gasu i gasnoj tehnici sa međunarodnim učešćem „GAS 2006“, Vrnjacka Banja, 2006

 
© 1989-2014 BBN Congress Management Agency. All rights reserved. Patents pending. BBN logo is a trademark of BBN PCO Agency.