BBN Congress Management
Deligradska 9/VI
11000 Beograd

Tel: +381 11/2682318, 36829402, 3629405
Mobilni telefon: +381 63/368594, Fax: 3629-406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs


SEMINAR 2009 - UGOVOR O OSNIVANJU ENERGETSKE ZAJEDNICE - SA IZMENAMA I DOPUNAMA
Hotel Continental, Beograd, 3. decembar 2009.

Ugovor o osnivanju Energetske zajednice potpisan je između zemalja Jugoistočne Evrope i Evropske Zajednice 2005. godine i stupio je na snagu 2006. godine.

Zemlje u regionu su shodno ovom ugovoru preuzele obavezu da primene određene direktive Evropske Zajednice u određenim rokovima. Pored toga, preuzele su obaveze da primenjuju i promene tih direktiva onako kako se te promene usvajaju u Evropskoj Zajednici. U Ugovorima o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske Zajednice i većine zemalja Zapadnog Balkana zahteva se doslovna primena Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i taj Ugovor se stavlja u kontekst pridruživanja ovog regiona Evropskoj Zajednici.

Od momenta stupanja na snagu do danas, Ugovor o osnivanju Energetske zajednice je doživeo značajne promene. Obaveza primene nekih novih direktiva je uneta u Ugovor. Potpisan je Socijalni protokol uz ovaj Ugovor. Pravni okvir koji je neophodno implementirati na osnovu ovog Ugovora je proširen. Ukratko, ovaj Ugovor i obaveze koje iz njega proističu su bitno promenjeni u odnosu na 2007. godinu kada smo održali prvi seminar o ovom Ugovoru.

Nove obaveze imaju ili mogu imati kritične posledice na budućnost postojećih termoelektrana u regionu, mogućnost finansiranja novih projekata, pribavljanje zemljišta za eksploataciju lignita u regionu, odnos između energetskih subjekata i potrošača, investicije u komunalnu energetiku, daljinsko grejanje, distribuciju gasa i električne energije kao i poziciju zaposlenih u energetskom sektoru.

U isto vreme, finansijska kriza je promenila karakter energetskog tržišta u Evropi što stavlja zemlje Zapadnog Balkana u kompletno različitu poziciju u pogledu novih investicija u odnosu na period kada je Ugovor stupio na snagu. Posle kriza u snabdevanju gasom iz zime 2007. i zime 2009, pogled na sigurnost snabdevanja energijom u vladama zemalja u regionu je znatno promenjen u odnosu na period pre 2007. godine.

 

 
© 1989-2014 BBN Congress Management Agency. All rights reserved. Patents pending. BBN logo is a trademark of BBN PCO Agency.