BBN Congress Management
Deligradska 9/VI
11000 Beograd

Tel: +381 11/2682318, 36829402, 3629405
Mobilni telefon: +381 63/368594, Fax: 3629-406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs


20 godina BBN-a - PROSLAVA 20 GODINA POSTOJANJA BBN CONGRESS MANAGEMENT-A
27. novembar 2009, restoran Peking

Preduzeće BBN Congress Management, prva privatna firma registrovana za profesionalnu organizaciju kongresa u bivšoj Jugoslaviji je 28. novembra napunilo 20 godina rada. Nedavno preminuli vlasnik Ninoslav Bjelica je u mnogo čemu bio izuzetan preduzetnik. Nastojao je da nacionalne asocijacije i udruženja, naročito u oblasti energetike, kroz intenzivnu saradnju podstakne da organizuju konferencije regionalnog karaktera i time je značajno doprineo afirmaciji domaće struke u međunarodnim krugovima. Sadašnji direktor Marko Popović je na prigodnoj prezentaciji naveo još neke izuzetne činjenice vezane za poslovanje ovog preduzeća: „...račun nikada nije bio blokiran, obaveze prema državi, zaposlenima i saradnicima uvek na vreme izmirivane.“ S obzirom na period poslovanja to zvuči neverovatno, ali i u periodu najžešćih sankcija BBN je uspevao da ostvari devizni prihod. 

BBN Congress Management je organizovao preko 90 skupova od 50 do 1600 učesnika. Među njima su: 4 savetovanja JUKO CIGRE, 7 savetovanja JUKO CIRED-a, odnosno CIRED-a SRBIJA (među kojima su 2 regionalne konferencije), 4 savetovanja o gasu i gasnoj tehnici kao i 2 međunarodne gasne konferencije i više skupova industrijske energetike poput Regionalne konferencije IEEP, koja se 2010 godine organizuje po drugi put. 

Organizovali su takođe sastanak Međunarodnog elektrotehničkog komiteta - IEC (Intenational Electrotechnic Committee), kao i 6th i 7th Meeting of the Joint Working Group on Gas Infrastructure and Regulation, 1st Workstream Meeting of Transmission System Operators on the NETS Concept. 

Pored brojnih poslovnih partnera iz zemlje BBN je sarađivao i sa značajnim međunarodnim institucijama kao što su: UNHCR, UNDP, Evropska agencija za energiju, Evropska komisija, EU Joint Research Centre, Energy Community, NETZ – New Europe Transmission System, International Police Association i td. 

BBN je iskoristio priliku da na prigodnoj svečanosti oda priznanje dr Dragoslavu Jovanoviću, predsedniku CIRED-a Srbija, za saradnju koja traje punih 12 godina, uručivši mu skulpturu vajara Dušana Vukše.

U galeriji možete pogledati neke od fotografija sa proslave.

 
© 1989-2014 BBN Congress Management Agency. All rights reserved. Patents pending. BBN logo is a trademark of BBN PCO Agency.