BBN Congress Management
Deligradska 9/VI
11000 Beograd

Tel: +381 11/2682318, 36829402, 3629405
Mobilni telefon: +381 63/368594, Fax: 3629-406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs


БС у локалној заједници 2012 - МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
19-21. април 2012, Хотел Лепенски Вир, Доњи Милановац

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

 

1. Актуелно стање и проблеми безбедности саобраћаја у локалној заједници

 

2. Организација и управљање безбедношћу саобраћаја у локалној заједници

·         Међународна искуства

·         Искуства из региона

·         Стратешко управљање

·         Студије случаја

 

3. Савремене процедуре за унапређење безбедности урбаних путева и улица у локалној заједници

·         Смиривање саобраћаја

·         Проблем безбедности насеља дуж пута

·         Идентификација црних тачака

·         Провера безбедности саобраћаја

·         Дубинска анализа саобраћајних незгода

 

4. Контрола и регулисање саобраћаја у функцији унапређења безбедности саобраћаја

·         Интелигентни транспортни ситеми

·         Саобраћајна сигнализација

·         Технологија регулисања саобраћаја

·         Технологија откривања и доказивања саобраћајних прекршаја

·         Аутоматска контрола и праћење саобраћаја

 

5. Активности унапређења БС у локалној заједници

·         Унапређење саобраћајног образовања и васпитања деце

·         Оспособљавање и стручно усавршавање возача и инструктора

·         Полигони

·         Кампање у безбедности саобраћаја

·         Студије и пројекти

 

6. Осигурања

·         Савремена улога осигурања у безбедности саобраћаја

·         Друштвено-економски трошкови саобраћајних незгода

 

7. Полицијска функција у безбедности саобраћаја

·         Савремена улога полиције у заштитном систему безбедности саобраћаја

·         Организација и рад саобраћајне полиције

·         Планирање рада саобраћајне полиције на основу података

·         Праћење успешности саобраћајне полиције на основу индикатора безбедности саобраћаја

·         Стручно усавршавање саобраћајне полиције

 

8. Улога водеће националне агенције за безбедност саобраћаја у систему БС

 

9. Улога здравственог сектора у безбедности саобраћаја

·         Хитна медицинска помоћ

·         Збрињавање повређених

·         Рехабилитација повређених у саобраћајним незгодама

 
© 1989-2014 BBN Congress Management Agency. All rights reserved. Patents pending. BBN logo is a trademark of BBN PCO Agency.