BBN Congress Management
Deligradska 9/VI
11000 Beograd

Tel: +381 11/2682318, 36829402, 3629405
Mobilni telefon: +381 63/368594, Fax: 3629-406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs

 Konferencije 


Od vremena kada je BBNCM počelo da organizuje skupove i kongrese, 1989. godine, neprestano se radilo na povećanju broja i kvaliteta usluga. Stečeno je veliko iskustvo i izgrađen impozantan renome koji danas garantuje uspeh i kvalitet svakog budućeg poduhvata.

Do sada smo uspešno organizali preko 90 značajnih skupova, a u pripremi su skupovi za 2012. i 2013. godinu.


Skupovi u pripremi


 
[ ] CIRED 2014 - IX Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije - sa regionalnim učešćem
22-26. septembar 2014. godine


[ ] Prevencija SN na putevima 2014 - PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PUTEVIMA 2014
Hotel Jezero, Borsko Jezero, Srbija, 09. i 10. oktobar 2014.


[ ] BSLZ 2015 - 10. Međunarodna konferencija Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici
22 - 25. april 2015


 
© 1989-2014 BBN Congress Management Agency. All rights reserved. Patents pending. BBN logo is a trademark of BBN PCO Agency.