BBN Congress Management
Deligradska 9/VI
11000 Beograd

Tel: +381 11/2682318, 36829402, 3629405
Mobilni telefon: +381 63/368594, Fax: 3629-406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs

Retrospektiva 


Spisak najznačajnijih skupova poređano hronološki:

 

 
[ ] Konferencija o Crnim topolama | DANUBEPARKS TOPOLE – Zaštita Crne topole, Kongresni centar “Master”, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, Četvrtak, 24.04. – Petak, 25.04.2014.

[ ] Безбедност саобраћаја у локалној заједници, 9-11. април 2014

[ ] ПРОБЛЕМИ ПРИКЉУЧЕЊА МАЛИХ ГЕНЕРАТОРА НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ, Привредна комора Србије, Београд

[ ] RADIONICA O OPCIJAMA DALJINSKOG GREJANJA OPŠTINA, Obrenovac,14. novembar 2012

[ ] 4. regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, 26 - 29. jun 2013. godina

[ ] 8. međunarodna konferencija BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI, Hotel Divčibare, 18-20. april 2013.

[ ] XIII Srednjeevropski kongres bujatričara, Hotel M (Best Western), Beograd, 5-8. jun 2013

[ ] Међународна конференција БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ, 19-21. април 2012, Хотел Лепенски Вир, Доњи Милановац

[ ] VIII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije / sa regionalnim učešćem, 23 - 28. septembar 2012

[ ] III Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, 21-25. jun 2011. godine, MK Mountain Resort, Kopaonik

[ ] 19. MEĐUNARODNI KONGRES MEDITERANSKE FEDERACIJE ZA ZDRAVLJE I PRODUKCIJU PREŽIVARA, 25-28. maj 2011.

[ ] VI MEĐUNARODNI KONGRES I IZLOŽBA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE, 14 - 16 April, 2010, Inter Expo Center, Sofija, Bugarska

[ ] Proslava 20 godina postojanja BBN Congress Management-a, 27. novembar 2009, restoran Peking

[ ] II Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne evrope, 22-26 jun, 2010, Zlatibor, Srbija

[ ] VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama sa međunarodnim učešćem, 26. septembar - 01. oktobar 2010, Vrnjačka Banja, Srbija

[ ] Ugovor o osnivanju Energetske zajednice - sa izmenama i dopunama, Hotel Continental, Beograd, 3. decembar 2009.

[ ] EVROPSKI ISTRAŽIVAČKI INFORMATIVNI SKUP, Hotel Hyatt, Beograd, 29. jun 2009. godine

[ ] IV Internacionalna konferencija o problemima deregulisanog tržišta električne energije u Jugoistočnoj Evropi, 17. i 18. Septembar, 2009, Institut Mihailo Pupin, Beograd, Srbija (u saradnji sa Electric Power Systems Lab. TEIC, Grčka)

[ ] V MEĐUNARODNI KONGRES I IZLOŽBA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE za Jugoistočnu Evropu, 6 – 8 April 2009, Nacionalni dom kulture (NDK) Sofija, Bugarska

[ ] 7th Meeting of the Joint Working Group on Gas Infrastructure and Regulation, September 2008, September 2008

[ ] Sastanak Sekcije oralnih hirurga i impalantologa Srbije, 29 maj - 1. jun 2008. Hotel Park, Ivanjica

[ ] NAUČNO-STRUČNI SKUP O GASU I GASNOJ TEHNICI, Vrnjačka Banja, 27-30. maj 2008. godine.

[ ] VI SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE I CRNE GORE sa regionalnim učešćem - CIRED, Vrnjačka Banja, 30. septembar - 3. oktobar 2008

[ ] Reporting on corporate news and corporate governance - Southeast Europe Pilot Workshop, Beograd, 22-26. oktobar 2007. godine.

[ ] Regionalna konferencija industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, 24-28. juni 2008. Hotel Palisad, Zlatibor, Srbija

[ ] II Međunarodna konferencija o razvoju gasne industrije u tranzicionim zemljama Jugoistočne Evrope, Beograd, 12-17. jun 2007. godine.

[ ] Implementacija norveške bilateralne pomoći u 2006. godini, Beograd, 16. mart 2007.

[ ] Sastanak Komiteta za licenciranje/konkurenciju ERRA (Energy Regulators Regional Association), Beograd, 12-13. februar 2007.

[ ] Manji poslovi za UNDP i UNICEF, 2006

[ ] Drugo regionalno Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama - CIRED, Zlatibor, 17 - 20. oktobar 2006.

[ ] World Gas Conference, Amesterdam, jun 2006

[ ] Simpozijum: PROCEDURE I PROBLEMATIKA IZGRADNJE OBJEKATA, Vrnjačka Banja, 31. maj – 3. jun 2006

[ ] Naučno – stručni skup o gasu i gasnoj tehnici sa međunarodnim učešćem „GAS 2006“, Vrnjacka Banja, 2006

[ ] XV KONGRES PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE I CRNE GORE, 16-19. maj 2006.

[ ] Programiranje bilateralne pomoci Kraljevine Norveške 2006, I radionica 24. januara i II radionica održana 15. marta 2006. u Beogradu

[ ] Instruktivni seminar: Ugovor o Zajednici za energetiku Jugoistocne Evrope i znacaj tog Ugovora za preduzeca energetskog sektora i potrošace energije, 10. decembra 2005. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu

[ ] Intel Channel Conference, Skopje, Makedonija, 2005 godine.

[ ] Intel Seminar 1-2005, Podgorica, 23. jun 2005. godine.

[ ] The Second Euro – regional Danubius Design Conference, Belgrade 2005

[ ] Naučno-stručni skup o gasu i gasnoj tehnici sa međunarodnim učešćem "GAS 2005", Vrnjačka Banja, 13-17. jun 2005. godine.

[ ] 15. KONGRES LEKARA SRBIJE, Vrnjačka Banja, 31. maj - 4. jun 2005. godine.

[ ] EBRD – European Bank for Reconstruction and Development, Godišnja skupština, rukovođenje i angažovanje lokalnog osoblja, Beograd, 2005

[ ] Specijalističke studije iz prava energetike, Igalo, april-maj 2005. godine.

[ ] Specijalističke studije iz prava energetike, Beograd, 2004/2005. godine.

[ ] Skup INDUSTRIJSKA ENERGETIKA 2004, Donji Milanovac, 28. septembar - 1. oktobar 2004. godine.

[ ] 18. Simpozijum o kablovima sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 12-15. septembra 2004. godine.

[ ] Intel Channel Conference 1-2004, Beograd, 24. maj 2004. godine.

[ ] Intel Channel Conference 1-2004, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 28. april 2004. godine

[ ] Invest Forum Economic Summi-Consolidation of Economic Co-operation in South-Eastern Europe, Beograd, Hotel Hyatt Regency, 30. mart 2004. godine

[ ] Seminari UNICEF, UNHCHR, UNDP, tokom 2003.

[ ] Seminar o kablovima "DIMENZIONISANJE ELEKTRIČNE ZAŠTITE SREDNJE I VISOKO NAPONSKIH KABLOVA JEDNOŽILNE KONSTRUKCIJE", Beograd, Hotel Jugoslavija, 27-28. novembar 2003. godine.

[ ] Intel Channel Conference 2-2003, Beograd, Hotel Hyatt Regency, 12. novembar 2003. godine.

[ ] Međunarodna konferencija "DETE U BOLNICI", Beograd, Hotel Jugoslavija, 15-18. oktobar 2003. godine.

[ ] 11. Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore, Zlatibor, Hotel Čigota, 1-4. oktobar 2003. godine.

[ ] Međunarodna konferencija "ZAVARIVANJE", Beograd, 18-19. septembar 2003. godine.

[ ] Naučno-stručni skup o gasu i gasnoj tehnici "GAS 2003", Vrnjačka Banja, 22-25. jun 2003. godine.

[ ] INTEL Channel Conference 1 i 2, Beograd, Hotel Intercontinental, 13. maj 2003. godine.

[ ] VII Aerobik Festival, Beograd 2002. godine.

[ ] Workshop: New Energy Policies in Southeast Europe, Zlatibor 2002 godine.

[ ] 17. međunarodni simpozijum o kablovima, Zlatibor 2002. godine.

[ ] IV sednica Koordinacionog odbora Projekta: Zakonska i tehnička regulativa u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope, Beograd 2002. godine

[ ] Sastanak Izvršnog i Organizacionog odbora 17. simpozijuma o kablovima, Dvorac Dunđerski Bečej, 2002.

[ ] UNHCHR - Human Rights Treaty Reporting Tainining, Vrnjacka Banja 2002.

[ ] Balcan Power Conference - BPC, Beograd, Juni 2002. godine.

[ ] Naučno-stručni skup o gasu i gasnoj tehnici "GAS 2002", Vrnjačka Banja 2002. godine.

[ ] Sastanak sa ekspertima na temu: "Organizacija službe i protokoli lečenja u ginekološkoj onkologiji", Beograd, 2001. godine.

[ ] 45. GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA NEDELJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA, Beograd, 2001.

[ ] 25. JUGOSLOVENSKI MAJSKI SKUP: ODRŽAVANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA, Beograd, 2001.

[ ] 1., 2., 3. i 4. Savetovanje, Jugoslovenski Komitet medunarodne konferencije o elektrodistributivnim mrežama - JUKO CIRED, Zlatibor, 1998., Herceg Novi, 2000., Vrnjačka Banja 2002, Herceg Novi 2004.

[ ] 9., 10. Simpozijum JUKO CIGRE, Upravljanje i telekomunikacije u elektro-energetskom sistemu, Herceg Novi, 1998., 2000.

[ ] Balkanska konferencija o pripremi mineralnih sirovina, Beograd, 1999.

[ ] Stručna konferencija, Održavanje industrijskih postrojenja, Beograd, 1997. u saradnji sa Savezom održavaoca sredstava za rad Jugoslavije.

[ ] Simpozijum, Ribarstvo Jugoslavije, Cetinje, 1997. u saradnji sa Savezom poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije.

[ ] Simpozijum, Povećanje efikasnosti procesa i zaštite životne sredine u termoenergetici, termotehnici, hemijskom inženjerstvu i procesnoj tehnici - YUTERM '97, Zlatibor, 1997. u saradnji sa Jugoslovenskim društvom termičara.

[ ] Seminari, Standardizacija u funkciji kvaliteta proizvoda i sistema kvaliteta preduzeća, JUS ISO 9000, Beograd, 1995., 1996. u saradnji sa Saveznim zavodom za standardizaciju.

[ ] Naučno-stručni skup "Industrijska energetika '96", Herceg Novi, 1996. u saradnji sa Jugoslovenskim društvom termičara, Sekcija za energetiku.

[ ] Savetovanje, Standardizacija i kvalitet u informacionim tehnologijama, Beograd, 1995. u saradnji sa Saveznim ministarstvom za razvoj, nauku i životnu sredinu.

[ ] 22., 23., 24., 25. Savetovanje JUKO CIGRE, (Jugoslovenski Komitet međunarodne konferencije o velikim visokonaponskim sistemima), Vrnjačka Banja, 1995., Herceg Novi, 1997., Vrnjačka Banja, 1999. i Herceg Novi 2001. godine u saradnji sa JUKO CIGRE.

[ ] Savetovanje, Bezbednost u elektrotehnici, Beograd, 1994. u saradnji sa Saveznim zavodom za standardizaciju.

[ ] Međunarodni kupovi u ritmičko-sportskoj gimnastici - Partizan Simpo, Beograd, 1994., 1995., 1996. u saradnji sa GK Partizan.

[ ] Sastanak međunarodnog elektrotehničkog komiteta IEC (International Electrotechnic Committee), Beograd, 1991. u saradnji sa Saveznim zavodom za standardizaciju.

[ ] 34. Evropski sastanak urednika televizijskih programa za decu i omladinu, Beograd, 1990. u saradnji sa Evropskom televizijom i Jugoslovenskom radio televizijom - JRT.

[ ] International Mineral Processing Conference, Istanbul, 1990. u saradnji sa Rudarskim fakultetom u Beogradu.

[ ] Seminar, Primena konstruktivnih termoplasta - ICI (United Kingdom), Tuheljske Toplice, 1990. u saradnji sa Interexport-om.

[ ] Prvomajska škola ronjenja, Dubrovnik, 1990. u saradnji sa Društvom podvodnih aktivnosti Srbije - URS.

[ ] Seminar, Product Liability, Novi evropski propisi o odgovornosti proizvođača, Beograd, 1990. u saradnji sa Jugoslovenskim društvom za motore i vozila - JUMV.

[ ] Seminar, Product Liability, Novi evropski propisi o odgovornosti proizvođača, Motori za gradske autobuse, Zagreb, 1989. u saradnji sa Jugoslovenskim društvom za motore i vozila - JUMV.

 
© 1989-2014 BBN Congress Management Agency. All rights reserved. Patents pending. BBN logo is a trademark of BBN PCO Agency.